RADA    SOŁECKA –    STANIĄTKI

Klima   Wojciech

Stec Krzysztof

Glińska Maria

Karcz Irena

Konstanty  Zbigniew

Łach-Sekuła Anna

Pawłowski  Grzegorz

Hoffman Mariusz

Sonik  Daniel

Gicala  Kazimierz