http://staniatki.cba.pl/img/tlo6.jpg

Stronę odwiedzono razy

 
 
 
 
 
Sołtys: Kazimierz   Gicala
Godziny dyżuru:      PIĄTEK    -16.00-18.00
Telefon:   505 131 995
Telefon czynny w godz. dyżuru.
(12) 2818060
kazimierz.gicala@onet.pl
 
 
 
STANIATKI.
staniatki3
 
 
 
 
——————————————————————————–
 
                                                                                             
PIĄTEK-19.07.2024  -DYŻUR  SOŁTYSA  ODWOŁANY  .ZA UTRUDNIENIA  PRZEPRASZAM.
 
 
 
 
 
 
 
PRZYJMOWANIE   RATY    ZA    ODBIÓR  ODPADÓW   KOMUNALNYCH       w  ,,sołtysówce”  w  dniach;
————————————————————————————
 
UWAGA  !!!!!!
Gmina  Niepołomice  wprowadza  fundusz  sołecki na rok  2025 w tym celu w  miesiącu wrześniu  odbędą  się zebrania  wiejskie  w każdej  miejscowości w celu  wyłonienia  projektów  do realizacji w przyszłym roku.
Proszę  o przemyślenie propozycji do przedstawienia na zebraniu do realizacji w 2025r.
———————————————————————————————-
 
 
PISMA   DOTYCZĄCE   NAPRAWY    NAWIERZCHNI   DRÓG   ZOSTAŁY  ZŁOŻONE   NA   DZIENNIK  PODAWCZY –  UM i G Niepołomice.[ponowienie  z  roku  2023]    –      Obecnie trwa  weryfikacja  i   naprawa    zgłoszonych   uwag co do nawierzchni,
 
 
 
 
                                                  UWAGA  !!!!
  
 
SOBOTA-     27.01.2024r    ODBYŁO  SIĘ  –    szczepienie  psów  Jak  zwykle  co  roku –   na  placu  przy    OSP     oraz  pod  posesją  sołtysa.
 
 
             
——————————————————————————–
 
 
 
 
                                         UWAGA !!!!!!!
          
 
NIE   MA   ZMIAN     W    PŁATNOŚCIACH    ZA    ODPADY   KOMUNALNE   w 2024r  -na  zasadach z  2023r
 
 
 
 
 
Termin  płatności .-    
 
                                                trzecia     rata   –    podatku   do   –  15.09.2024r
 
                                                czwarta   rata  –    podatku    do   –  15.11.2024r
 
 
W sprawie odśnieżania  dróg       –   W G K  .-      tel.12250-9419
 
 
 
 
 
 
 
————————————————————————————————-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
——————————————–
 
 
     UWAGA !!
 
 
 
—————————————————————————————-
URZĄD   MIASTA  I  GMINY    NIEPOŁOMICE     ROZPOCZYNA   PROCEDURĘ    PRZEKAZYWANIA    INSTALACJI      SOLARNYCH     NA      WŁASNOŚĆ      Z  ZACHOWANIEM  OKRESU   GWARANCYJNEGO-  [dla  osób   biorących   udział  w  projekcie]       zainteresowani   proszę    o  kontakt   nr.pok.18.
——————————————————————————–
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA !!!!!!
 
PETYCJA   O  DODATKOWE   POSTOJE    WIĘKSZEJ    LICZBY    POCIĄGÓW  w      STANIĄTKACH          ZOSTAŁA      ZREALIZOWANA     PRZY    USTALANIU  NOWEGO     ROZKŁADU     JAZDY         – od  12.06.2022r   [podpisy   mieszkańców   nie  poszły  na   marne.]
 
 
 
 
 
 
 
 
———————————————————————————————–
 
 
 
 
 
 
————————————————————————————————-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
———————————————————————————-
 
DLA   OBYWATELI  UKRAINY
——————————————————————————————
PUNKT     POŚREDNICTWA      PRACY     DLA    OBYWATELI     UKRAINY
UL.BOCHEŃSKA 26     1   PIĘTRO      POK.8    tel.  12 385 8246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
————————————————————————————————
 
 
RATY  ZA  ODBIÓR  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  ZAWSZE   PŁATNE  DO  15 DNIA  KAŻDEGO  MIESIĄCA./
 
PŁATNOŚCI  U  SOŁTYSA  W  WYZNACZONYCH   DNIACH  . TERMINY  DNI  NA  TABLICACH  OGŁOSZEŃ  ORAZ  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ  ZAMIESZCZANE  SĄ   KAŻDORAZOWO  NA  KAŻDY  MIESIĄC  ODDZIELNIE
———————————————————————————————–
RATY  PODATKU  PRZYJMOWANE  SĄ    CO  KWARTAŁ  DO  15 DNIA MIESIĄCA
 
W  MIESIĄCACH;
 
MARZEC
 
MAJ
 
WRZESIEŃ
 
LISTOPAD
 
 
 
 
 
 
 
ZDROWYCH     RADOSNYCH     ŚWIĄT      BOŻEGO      NARODZENIA    W  RODZINNYM    GRONIE    OBFITOŚCI    ŁASK    BOŻYCH    ORAZ    SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO  ROKU
                                                           ŻYCZĄ   SOŁTYS    RADA  SOŁECKA   STANIĄTEK
 
 
https://italianafarmacia.to/