Sołtys: Kazimierz Gicala

RADA SOŁECKA – STANIĄTKI – kadencja-2019-2023

Pawłowski  Grzegorz

Karcz   Irena

farmaciaesp247.com

Stec Krzysztof

Glińska Maria

Åach-SekuÅ‚a    Anna

Klima      Wojciech

Sonik       Daniel

Hoffman   Mariusz

Konstanty    Zbigniew